x
  • Pradžia
  • >
  • Normatyviniai ir techniniai dokumentai

Normatyviniai ir techniniai dokumentai

Asfalto mišinių pradinių tipo bandymų metodiniai nurodymai MN AMB 16

Užregistruota TAR 2016-02-11, Identifikacinis kodas 2015-02629

Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinys DMMS-KP 06

Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos:

ST 8871063.04:2003 Automobilių kelių rekonstruojamų dangų kartotiniai konstrukciniai sprendimai

Neteko galios 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V‑43