x
 • Pradžia
 • >
 • Teritorijų planavimo dokumentai

Teritorijų planavimo dokumentai

Teritorijų planavimo dokumentai

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad Kauno rajone pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorė – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. paštas , interneto svetainė http://sumin.lrv.lt), atsakingi asmenys – Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. paštas , jo nesant
šios grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. paštas .

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija – J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, atsakingas asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto vadovė Nijolė Bautrėnienė, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas .

Projekto rengėja – Uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (Jonavos g. 7 (D korpusas),
LT-44192 Kaunas, el. paštas , interneto svetainė www.kelprojektas.lt,
atsakingas asmuo – projekto vadovė Zita Bagdonienė, tel. +370 620 58769, el. p. ).

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1P-121-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.nzt.lt adresu NZT – Projektai – Dokumento informacija.

Projekto teritorija: Kauno rajono Garliavos apylinkių seniūnijos Pagirių, Ilgakiemio, Pajiesio, Rašnavos, Juraitiškės kaimuose (Pajiesio kadastro vietovėje) esanti apie 264 ha dydžio teritorija pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1P-121-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje) procedūros pradžios“.

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: paimti visuomenės poreikiams Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kauna–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano  patvirtinimo“ (Teritorijų planavimo dokumentų registre TPD registracijos Nr. T00082190) patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (ar) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZPVP-104641.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.

 

Vadovaujantis 2018-08-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, parengtas  magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas) projektas.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. , interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/). Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. ) ir Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. ).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ (Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, el. p. , interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt/). Kontaktinis asmuo: teritorijų planavimo vadovas Remigijus Šimkus, tel. 8 640 25664, el. p. .

Susipažinti su specialiojo teritorijų planavimo dokumento projektu nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. imtinai galima:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (toliau – TPDRIS) interneto svetainėje https://www.tpdris.lt/, TPD Nr. S-NC-52-18-459.

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento ekspozicija nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. gegužės 30 d. imtinai vyks:

 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos buveinėje adresu Gedimino pr. 17, Vilniuje (tel. (8 5) 239 3965, (8 5) 239 3981). Dėl su Covid-19 pandemijos valdymu susijusių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių, į viešą ekspoziciją bus įleidžiami tik iš anksto nurodytais kontaktiniais telefonais užsiregistravę asmenys;
 • Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos buveinėje adresu: Vytauto g. 62, Garliava, Kauno rajonas.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas įvyks 2022 m. gegužės 30 d. 17:00 val. Juragių bendruomenės centro patalpose adresu: Girininkų g. 6, Juragių kaimas, Kauno rajonas.

Viešas svarstymas papildomai bus transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą, asmenys, pageidaujantys viešame svarstyme dalyvauti nuotoliniu būdu, apie tai turi informuoti viešo svarstymo organizatorius elektroninio pašto adresu . Asmenims, informavusiems apie savo pageidavimą viešame svarstyme dalyvauti nuotoliniu būdu, bus atsiųsta internetinė prisijungimo nuoroda.

Pasiūlymai dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Pasibaigus viešam svarstymui pasiūlymai nebebus priimami.

Vadovaujantis 2018-08-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“, rengiamas magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. , interneto svetainė https://sumin.lrv.lt). Kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. ) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. ).

Perkančioji organizacija – valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. , interneto svetainė www.lakd.lt). Kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. .

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ (Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. , interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt). Kontaktinis asmuo – teritorijų planavimo vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p. .

Vadovaujantis Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-11-24 įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 19.2 punktu, Planavimo organizatorius 2021-09-29 raštu Nr. 2ZP-46 pritarė Plano bendriesiems sprendiniams (koncepcijai).

Susipažinimo tvarka. Susipažinti su Plano bendraisiais sprendiniais (koncepcija) galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-52-18-459.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl Plano sprendinių planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Rengiamas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelis (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T‑65 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelis (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“ (dokumento registravimo Nr. T00078250), keitimas (toliau – Plano keitimas).

Planuojama teritorija – teritorija, esanti Šiaulių kaimiškoje, Ginkūnų ir Kairių seniūnijose, Šiaulių rajono savivaldybėje.

Rengimo pagrindas: Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 2 d. sprendimas Nr. T‑173 „Dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. A‑1231 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo organizavimo, planavimo tikslų, planavimo darbų programos patvirtinimo ir sutarties sudarymo“.

Planavimo organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, LT‑76337 Šiauliai, tel. (8 41) 596 642, faks. (8 41) 523 886, el. p. . Kontaktiniai asmenys: Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė, tel. (8 41) 596 649, el. p. , vyriausioji specialistė Jovita Rukienė, tel. (8 41) 500 016, el. p. .

Planavimo iniciatorius – valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT‑03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. . Kontaktinis asmuo: Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. .

Plano keitimo rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT‑44192 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, el. p. . Kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74 252, el. p. ; viso projekto kuratorius – Audrius Stonius, tel. 8 618 18 844, el. p. .

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas (susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas), vietovės lygmens.

Teritorijų planavimo tikslai – užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Teritorijų planavimo uždaviniai:

 • plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti (pakeisti ar patikslinti suplanuotus) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius ir transporto statinių išdėstymą (parengti pirminius projektinius sprendinius); nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eiliškumą);
 • įvertinti gretimas teritorijas (taip pat gretimas sankryžas), perspektyvinį eismo srautų intensyvumą, srautų sudėtį ir galimą susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą, įvertinti vietovę (reljefą, gruntines ir geologines sąlygas, kraštovaizdžio ypatumus, aplinkosaugą), esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, eismo įvykių pobūdį ir kitus duomenis;
 • rengti plano sprendinius vadovaujantis racionalumo, ekonomiškumo ir operatyvaus eismo organizavimo principais, vengiant neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių gyvenimo kokybei;
 • nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant kelio ruožą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;
 • numatyti (pakeisti ar patikslinti) susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti (pakeisti ar patikslinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; pateikti naujai nustatytų ir (ar) pasikeitusių (panaikintų) kelių apsaugos zonų teritorijų erdvinius duomenis ir į šias teritorijas patenkančių arba nebepatenkančių (kai pasikeitė ar buvo panaikinta anksčiau nustatyta ta pati teritorija) Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų unikalius numerius;
 • numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Informacija apie Plano keitimą:

Visos teritorijų planavimo proceso procedūros vykdomos per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS, www.tpdris.lt) TPD Nr. S‑VT‑91‑20‑402.

Specialiojo teritorijų planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Visuomenės informavimo tvarka – viešinimo procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Prireikus numatoma atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: koncepcija rengiama.

Tyrimai ir galimybių studijos – atliekami esamo ir perspektyvinio eismo intensyvumo tyrimai; srauto sudėties tyrimai; gatvės ar sankryžos pralaidumo tyrimai; prireikus triukšmo lygio matavimai; inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (parengiamas skaitmeninis topografinis planas), inžineriniai geologiniai ir geotechniniai ir kiti tyrimai, kurių reikia plano sprendiniams parengti ir pagrįsti.

Parengiamajame etape bus rengiami pirminiai projektiniai sprendiniai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Bus rengiami ne mažiau kaip po du keičiamų pirminių projektinių sprendinių variantai, vadovaujantis geriausio ekonominio, saugaus ir patogaus eismo kriterijais. Surinkti duomenys, reikalingi transporto srautams modeliuoti, ir atliktas transporto srautų modeliavimas. Atliekamas poveikio kelių saugumui vertinimas pasirinktoms alternatyvoms pagrįsti, atlikta socialinė, finansinė ir ekonominė analizė.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas – vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka atliekamos SPAV procedūros.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami nurodytais kontaktais raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S‑VT‑91‑20‑402) visą teritorijų planavimo dokumento keitimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. , interneto svetainė sumin.lrv.lt, kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p.  ir vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. .

Perkančioji organizacija – valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. , interneto svetainė lakd.lt,  kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. .

SPAV atrankos dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223 186, el. p. , interneto svetainė www.kelprojektas.lt, kontaktinis asmuo – Aplinkosaugos sektoriaus vadovas Arvydas Domatas, tel. 8 616 86 408, el. p. .

Plano pavadinimas – Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planavimo tikslai:

 1. magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 2. numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvada: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sprendimu (2020 spalio 7 d. raštas Nr. 2-4966) buvo priimtas sprendimas neatlikti Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lrv.lt ir valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius. Taip pat su šiais dokumentais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).

Su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje.

Dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 (koronaviruso) prevencijos, susipažinti su SPAV atrankos dokumentais valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patalpose galima tik iš anksto susitarus su aukščiau nurodytu kontaktiniu asmeniu.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 4 dalimi, Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 13 ir 14 punktais ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ rengiamas magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. , interneto svetainė sumin.lt, kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p.  ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. p. .

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. , interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. .

Plano rengėjai – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el. p. , interneto svetainė www.kelprojektas.lt; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. , interneto svetainė www.urbanistika.lt, kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p. ; viso projekto (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos) kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel. 8 693 93769, el. p. .

Planavimo tikslai:

 • magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planuojama teritorija: Planuojama teritorija yra Kauno rajono savivaldybės teritorijos Garliavos apylinkių ir Alšėnų seniūnijose. Plano rengimo metu preliminarios planuojamos teritorijos ribos ir plotai gali keistis, įvertinus gretimas teritorijas.

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-565 „Dėl Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informacija apie Planą:

 • Teritorijų planavimo dokumento rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.
 • Planavimo lygmuo pagal planuojamo teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės.
 • Rengimo tvarka. Planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos projekto dalį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 skirsnio 23 straipsnio 1 punktu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus minėtame straipsnyje numatytas išimtis.
 • Plano rengimo, viešinimo, derinimo, keitimo ir tikrinimo procedūros atliekamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).
 • Plano identifikacinis kodas. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento numeris Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – S-NC-52-18-459.
 • Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 • Tyrimai ir galimybių studijos – atliekami planuojamoje teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų esamo ir perspektyvinio eismo intensyvumo, srauto sudėties, kelio ar sankryžos pralaidumo tyrimai, prireikus triukšmo lygio matavimai; inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (parengiamas skaitmeninis topografinis planas); inžineriniai ir geotechniniai tyrimai (grunto). Parengiami pirminiai techniniai sprendiniai, išreiškiantys veiklos plėtojimo ar tam tikros veiklos apribojimų konkrečioje teritorijoje pasiūlymus, detalizuojančius ir pagrindžiančius teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Parengiami ne mažiau kaip trys pirminių techninių sprendinių variantai, vadovaujantis geriausio ekonominio, saugaus ir patogaus eismo kriterijais. Sukaupiami duomenys reikalingi srautams modeliuoti ir atliekamas transporto srautų modeliavimas. Atliekamas poveikio kelių saugumui vertinimas, atliekama socialinė, finansinė ir ekonominė analizė.
 • SPAV reikalingumas – rengiamas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, nustatyta tvarka turės būti sprendžiama, ar atlikti SPAV.
 • Koncepcijos rengimas – rengiant Planą bus rengiamos koncepcijos alternatyvos.

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su Plano rengimo dokumentacija ir procedūriniais  dokumentais bus galima viso planavimo proceso metu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).

Ši informacija taip pat bus skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje krs.lt bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdami įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 11.1.1 papunktį, informuojame apie priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 854 „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. , interneto svetainė sumin.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. ) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. ).

Planavimo tikslai:

 • magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Supažindinimo tvarka. Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-52-18-459).

Ši informacija taip pat skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius), jos interneto svetainėje lakd.lt, Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas), jos interneto svetainėje https://krs.lt bei seniūnijose, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-380 „Dėl „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdami įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 11.1.1 papunktį, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo sankryžos su krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus iki Kauno rajono savivaldybės teritorijos ribos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo tikslai:

 • magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo teritorijoje nustatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires;
 • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. , interneto svetainė sumin.lt), kontaktiniai asmenys: Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. ) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. ).

Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, taip pat Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos, jos interneto svetainėje, Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje, jos skelbimų lentoje ir seniūnijų, kurioms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentose. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1384 „Dėl magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo specialiojo plano rengimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3-341 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) ypatingos valstybinės svarbos ir „Via Baltica“ transporto koridoriaus Lietuvos dalies ypatingos valstybinės svarbos projektų vykdymo“, pradedamas rengti valstybei svarbaus projekto – magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda skirtingų lygių Petrašiūnų sankryžos (91,1 km) rekonstravimo – specialusis planas (toliau – specialusis planas).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. , interneto svetainė sumin.lrv.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir inovacijų skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, el. p. , vyriausiasis specialistas Evaldas Savickas, el. p. ).

Specialiojo plano rengimo, derinimo, tikrinimo ir viešinimo procedūrų vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. , interneto svetainė www.lakd.lt (kontaktiniai asmenys: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, el. p. ).

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. , interneto svetainė www.sweco.lt (projekto vadovas Mindaugas Stirna, tel. (8 5) 279 6089, el. p. ).

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3-501. Specialiojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Formuojant specialiojo plano rengimo etapo bendruosius sprendinius bus nustatomi Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo prioritetai, parengiami principiniai planuojamos teritorijos planavimo sprendiniai, atliekami tyrimai, reikalingi sprendiniams pagrįsti.

Planavimo tikslai: parengti Petrašiūnų sankryžos rekonstravimo specialųjį planą, kompleksiškai suplanuoti ir išvystyti iki viso dobilo lapo formos Petrašiūnų sankryžą ir jos jungtis, numatyti ir įgyvendinti priemones, kurios leistų optimizuoti transporto priemonių ir pėsčiųjų ir dviratininkų eismo srautų paskirstymą šioje sankryžoje, padidintų jos pralaidumą visomis eismo kryptimis, eismo saugą ir mažintų neigiamą transporto priemonių poveikį aplinkai.

Specialiajam planui taikoma Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatyta valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis.

Specialiojo plano lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – vietovės (Kauno miesto savivaldybės teritorijos ir Kauno rajono savivaldybės teritorijos dalys).

Susipažinti su priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Taip pat susipažinti su šia informacija galima Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius), Kauno miesto savivaldybėje (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas) ir Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas), jų interneto svetainėse bei į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių seniūnijose.

Planavimo organizatorius, atsižvelgdamas į specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) subjektų išvadas dėl specialiojo plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti (toliau – atranka) dokumento, 2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-190 nusprendė neatlikti specialiojo plano SPAV. Susipažinti su atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir sprendimo nerengti SPAV motyvais bei pateikti pasiūlymus galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo spaudoje planavimo organizatoriaus ir specialiojo plano rengėjo buveinėse anksčiau nurodytais adresais darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (http://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/magistralinio-kelio-planas). Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodant vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, ir pasiūlymo teikimo datą.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo, apie kurį bus pranešta atskiru pranešimu, pabaigos.

Susipažinti su planavimo proceso eiga galima: sumin.lrv.lt / Veiklos sritys / Kita veikla / Teritorijų planavimas / Specialieji planai; www.lakd.lt / Veiklos sritys / Teritorijų planavimo dokumentai; www.tpdris.lt / Rengiami TP dokumentai / Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai / Valstybei svarbių projektų specialiojo TPD / Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Saugaus eismo ir aplinkos skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680