x
  • Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0009 „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0009 „Lentvario geležinkelio pervažos rekonstrukcija“

2022-01-03

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Tunelio po geležinkelio pervaža ir jo prieigų valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė ruože nuo 4,90 iki 5,20 km statybos projekto, finansuojamo Europos Sąjungos (toliau – ES) regioninės plėtros fondo lėšomis, iniciatorius ir organizatorius yra VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, kuri tenkina kelių naudotojų ir visuomenės poreikius, įgyvendindama valstybinės reikšmės kelių valdymo bei saugių eismo sąlygų užtikrinimo organizavimą ir koordinavimą.

Projekto partneriai: Trakų rajono savivaldybės administracija ir AB „LTG Infra“.

Projekto tikslas – panaikinti vieno lygio automobilių kelio ir pėsčiųjų tako susikirtimą su geležinkelio keliu.

Rekonstruojama geležinkelio pervaža yra Lentvario miesto centre ir skiria miestą į dvi dalis, o centre esanti geležinkelio pervaža per penkis geležinkelio kelius yra vienintelė vieta, per kurią automobilių transporto priemonės, pėstieji ir dviratininkai gali patekti iš šiaurinės miesto dalies į pietinę bei atvirkščiai.

Projekte naujai įrengiama skirtingų lygių sankirta – automobilių tunelis po geležinkeliu su bendru pėsčiųjų ir dviračių taku; pėsčiųjų – dviratininkų viadukai (2 vnt.), vieno lygio sankryžos – maža žiedinė Geležinkelio ir Fabriko g. ir maža žiedinė Klevų al. ir Vilniaus g. Rekonstruojami esami ir naujai įrengiami gatvių ruožai (Vokės, Kęstučio, Sodų, Stadiono ir Dzūkų g); naujai įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai, šaligatviai; atraminės sienos, triukšmą mažinančios užtvaros; naujai įrengiami ir rekonstruojami esami inžineriniai tinklai.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Veiksmų programos 6 prioriteto 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ remiamos veiklos „Geležinkelio viadukų, viadukų per geležinkelį ir jų prieigų rekonstrukcija ir statyba“ numatyto pasiekti rezultato – bus įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, iš kurių: geležinkelio pervažose (kodas P.S.343) – rekonstruota geležinkelio pervaža Lentvario mieste.

Bendra projekto vertė sudaro 21 049 329,51 eurų. Kelių direkcija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 3 dieną pasirašė ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį. Minėtiems darbams iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta iki 10 585 612,00 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 29 d. 2021 m. gruodžio mėnesį atnaujintas eismas Lentvaryje tuneliu, kurio statyba išsprendė daugelį miesto gyventojų ir tranzitinio transporto problemų. Šiuo metu yra atliekamos statybos darbų užbaigimo procedūros.