x
  • Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0009 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožo rekonstravimas“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0009 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožo rekonstravimas“

2022-01-05

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2021 m. gruodžio 20 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1‑TID‑V‑507‑01‑0009 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 iki 23,50 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas) sutartį. Projekto finansavimui skirta iki 2 671 851,00 Eur Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Regioninės plėtros fondo) lėšų. Bendra projekto vertė yra 3 168 738,78 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti regionų jungtis su TEN-T tinklu, stiprinant ir platinant kelių dangą, rekonstruojant krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožą nuo 18,10 iki 23,50 km.

Rekonstruojamame valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruože nuo 18,10 iki 23,50 km numatomas 22,34 km esančio viaduko platinimas užtikrinant IV kelio kategorijos parametrus: rengiamos kelio dangos plotis – 7,0 m, eismo juostų pločiai – po 3,0 m. Bus įrengiami šaligatviai, inžineriniai tinklai, vandens pralaidos, nuovažos, autobusų sustojimo aikštelių paviljonai. Autobusų sustojimo aikštelės bus pritaikytos žmonių su negalia reikmėms. Eismo dalyvių saugumui užtikrinti bus įrengti apsauginiai atitvarai, pėsčiųjų saugumui užtikrinti – pėsčiųjų tvorelė.

Projektas, kuriuo siekiama plėtoti ir tobulinti regionų jungtis su TEN-T tinklu, stiprinant ir platinant kelių dangą, rekonstruojant krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 iki 23,50 km, yra Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių seniūnijos teritorijoje. Projekto tikslinės grupės: Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių seniūnijos vietiniai gyventojai projekto įgyvendinimo vietoje ir kiti eismo dalyviai, važiuojantys minėtu kelio ruožu, t. y. – 1 234 aut./parą (prognozuojama, kad minėto kelio ruožu 2051 m. važiuos 1 349 aut./parą).

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Veiksmų programos 6 prioriteto 06.2.1‑TID‑V‑507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ remiamos veiklos „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN‑T tinklu), nepriklausančiuose TEN‑T kelių tinklui“ numatyto pasiekti rezultato.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2021 m. liepos 13 d. Planuojama projektą įgyvendinti iki 2022 m. pabaigos.