x
  • Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0007 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožo rekonstravimas“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0007 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožo rekonstravimas“

2022-01-03

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 23 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0007 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožo rekonstravimas“ (toliau – Projektas) sutartį. Projekto finansavimui skirta iki 2 724 809,00 Eur Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Regioninės plėtros fondas) lėšų. Bendra projekto vertė yra 3 205 658,29 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti regionų jungtis su TEN-T tinklu, stiprinti ir platinti kelių dangą, rekonstruoti kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožą.

Įgyvendinant projektą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 1,30–4,50 km ruožas rekonstruojamas pagal III kategorijos reikalavimus. Kelyje įrengiamos 3 automobilių stovėjimo aikštelės, inžinerinės saugaus eismo priemonės: saugumo salelė „miesto vartai“ ir skiriamoji salelė eismo reguliavimui ties automobilių stovėjimo aikštele, 3 pakeltos pėsčiųjų perėjos ir skiriamoji salelė pėsčiųjų perėjoje. Atliekamas esamų nuovažų rekonstravimas įrengiant betono trinkelių ir asfalto dangą, paviršinio vandens nuvedimas ir vandens pralaidų įrengimas, kelio ruožo apšvietimo įrengimas. Šio kelio naudotojams bus užtikrintos sklandesnės ir saugesnės susisiekimo sąlygos valstybinės reikšmės keliais. Projekto tikslinės grupės yra Vilniaus m. savivaldybės Naujosios Vilnios seniūnijos ir Vilniaus raj. savivaldybės Šatrininkų seniūnijos gyventojai ir kiti eismo dalyviai, važiuojantys rekonstruojamu kelio ruožu.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Veiksmų programos 6 prioriteto 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ remiamos veiklos „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T kelių tinklui“ numatyto pasiekti rezultato.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. liepos 20 d. Darbai numatyti rangos darbų sutartyje ir papildomuose susitarimuose atlikti 2021 m. spalio 13 d. Šiuo metu yra atliekamos statybos darbų užbaigimo procedūros.