x
  • Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0006 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys 1,636 km esančios sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą ir 2,000–4,439 km ruožo rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką“

Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0006 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys 1,636 km esančios sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą ir 2,000–4,439 km ruožo rekonstravimas nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką“

2022-01-03

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis, kurio metu planuojama Ginkūnų gyvenvietės prieigose įrengti kelio Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys 1,636 km žiedinę sankryžą su krašto keliu Nr. 213 Aleksandrija–Ginkūnai (3,81 km) , o šalia kelio Nr. 150 Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys ruožo nuo 2,000 iki 4,439 km planuojama tiesti pėsčiųjų ir dviračių taką, kuris sujungs dvi gyvenvietes – Ginkūnus ir Žeimius.

Šio bendro projekto tikslas – padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su ES transeuropiniu transporto tinklu (toliau – TEN-T tinklas) ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (Šiaulių regiono jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN T tinklui.

Rekonstravus esamą trišalę sankryžą į saugesnę žiedinę sankryžą, ženkliai sumažės eismo įvykių tikimybė, o nutiesus pėsčiųjų ir dviračių taką šalia krašto kelio bus atskirti pėstieji ir dviratininkai nuo automobilių transporto eismo ir tuo pačiu ženkliai sumažės eismo įvykių tikimybė. Numatytas pasiekti rezultatas – įdiegtos 2 saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės Šiaulių raj. savivaldybės ribose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Regionų pasiekiamumo gerinimas“, kuria siekiama padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su TEN-T tinklu ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui.

Bendra projekto vertė sudaro 1 487 844,41 eurų. Kelių direkcija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 2 dieną pasirašė Europos regioninės plėtros fondo lėšomis bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį.  Projektas finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kuriam skirta lėšų  iki 1 228 515,00 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėnuo, o darbus planuojama baigti iki 2021 m. rugsėjo mėn.