Informacijos skyrius + 370 5 232 9600

x
  • Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-504-01-0002 „Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas“

Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-504-01-0002 „Valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimas“

2022-01-03

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis, jo metu, sukuriant vientisą IT ir infrastruktūros sprendimą valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir eismo informacijos paslaugų efektyvumo didinimui, TEN-T keliuose bus įgyvendintos šios priemonės:

  • modernizuojamos esamos kelių oro sąlygų stotelės. Susidėvėjusių ir pasenusių kelių oro sąlygų stotelių modernizavimas leis tiksliai įvertinti klimatines orų sąlygas bei laiku į jas reaguoti;
  • modernizuojama esama Valstybinės reikmės kelių eismo informacinė sistema. Išskaidyta ir prie didelių duomenų srautų bei skirtingų duomenų šaltinių tipų pritaikyta sistemos architektūra leis užtikrinti patogią, intuityvią vartotojo aplinką, tinkamą greitaveiką bei duomenų mainų procesų su kitomis sistemomis ar duomenų šaltiniais valdymą;
  • greičio matavimo sistemos infrastruktūros modernizavimas. Pagal greičio kontrolės priemonių įrengimo vietų nustatymo metodikas buvo sudarytos prioritetinės eilės, kuriose eismo sąlygų gerinimui reikia diegti greičio kontrolės įrenginius. Projekto metu atrinktuose TEN-T tinklo kelių ruožuose bus įrengtos momentinio ir sektorinio greičio kontrolės priemonės, leisiančios ne tik užtikrinti leistino greičio kontrolę, bet taip pat patikrinti, ar eisme dalyvauja techninę apžiūrą atlikusios bei civilinės atsakomybės draudimą turinčios transporto priemonės.

Šio bendro projekto tikslas – intelektinių transporto sistemų plėtra TEN-T tinkle, užtikrinant saugias ir patogias bei informatyvias eismo sąlygas.

Įgyvendinus projektą, bus sumažintas eismo įvykių, asmenų žūčių ir sužalojimų skaičius ir dėl jų padaryta žala visuomenei, padidinta eismo sauga valstybinės reikšmės keliuose. Taip pat institucijoms leis sumažinti darbo laiko ir finansines sąnaudas, padidins darbo našumą ir efektyvumą, leis priimti kokybiškesnius sprendimus dėl kelių priežiūros ir sudarys sąlygas tenkinti visuomenės interesą visais metų laikais naudotis tinkamai prižiūrima kelių infrastruktūra. Transporto priemonių vairuotojai gaus aktualią informaciją apie kelių oro sąlygas bei eismo apribojimus. Galės numatyti kitą maršrutą, taip sutaupydami kelionės kaštus (kuro, laiko sąnaudos).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“, kuria siekiama užtikrinti eismo saugą, saugumą, taip pat įdiegti eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemą TEN-T tinkle.

Bendra projekto vertė sudaro 4 777 449,98 eurų. Kelių direkcija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 8 dieną pasirašė ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį. Minėtiems darbams iš Sanglaudos fondo  lėšų skirta iki 3 821 959,45 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. gruodžio mėnuo, o darbus planuojama baigti iki 2022 m. balandžio mėn.

Numatytas pasiekti rezultatas – bus įdiegtos 3 intelektinės transporto sistemos.