x
  • Pradžia
  • >
  • Projektas Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0003 „Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“

Projektas Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0003 „Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“

2021-11-08

Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ yra skirtas elektromobilių greitojo įkrovimo prieigoms valstybinės reikšmės keliuose įrengti plėtojant elektromobilių, kaip mažiau taršios transporto priemonės įkrovimo prieigų infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą – įrengiant greito įkrovimo stoteles su visa reikalinga infrastruktūra – siekiama sukurti ir išplėtoti viešąją elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą visame transeuropiniame kelių tinkle bei prie visų šalies magistralinių kelių. Projektu siekiama skatinti elektromobilių skaičiaus Lietuvoje augimą bei viso ekologiško kelių transporto plėtrą.

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) įgyvendino projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioritetą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėje Nr. 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

Viso Projekto vertė: 1.063.155,60 EUR, skirta finansavimo suma iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo: 903.682,26 EUR, Kelių direkcijos lėšos: 159.473,34 EUR. Investuota lėšų dalis 88,68 % – tai išlaidų suma, skirta įrengti 24 elektromobilių greito įkrovimo (22 kW galios, su 48 elektromobilių įkrovimo prieigomis) stotelėms su visa reikalinga infrastruktūra.

Projektas įgyvendintas per 29 mėnesius. Projekto įgyvendinimo pabaigos data 2021-10-29.

Projekte numatytas prieigų eksploatavimo laikas yra ne trumpesnis kaip 5 metai. Tinkamą sukurtos infrastruktūros naudojimą ir išlaikymą užtikrina nuolatinė priežiūra, kurios finansavimas yra numatytas Kelių priežiūros ir plėtros  programos finansavimo programoje.