x

Privatumo pranešimas

Šis privatumo pranešimas yra skirtas ir taikomas asmenims, kurie praneša AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai apie blogos kokybės valstybinės reikšmės kelius.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD)
Įmonės kodas: 188710638
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
Tel. + 370 5 232 9600
El. p.
www.lakd.lt

LAKD Duomenų apsaugos pareigūnė
Jolanta Petrauskienė
Duomenų apsaugos vadovė (DAP)
Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyrius
Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
Tel. + 370 698 30 996
El. p.

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jums atsiuntus pranešimą apie blogos kokybės valstybinės reikšmės kelią LAKD Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi kelių priežiūros tikslu (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 3 dalis).

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas kelių priežiūros tikslu Jums pranešus apie blogos kokybės valstybinės reikšmės kelią yra atliekamas Jūsų sutikimo pagrindu t. y. siųsdamas pranešimą pateikiate savo kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti (esant poreikiui LAKD gali susisiekti su Jumis ir pasitikslinti Jūsų pateiktus duomenis).

Jūsų sutikimas galios 1 metus, jei jo neatšauksite anksčiau.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?

Informuojame, kad Jums atsiuntus pranešimą apie blogos kokybės valstybinės reikšmės kelią, bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
Kontaktiniai duomenys: vardas ir elektroninio pašto adresas (taip pat kiti Jūsų paties iniciatyva nurodyti asmens duomenys).
Su Jūsų sutikimo LAKD tvarkyti Jūsų asmens duomenis patvirtinimu ir jo galiojimu susiję duomenys: patvirtinimo faktas, data ir laikas; sutikimo atšaukimo faktas, data ir laikas.

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims, įskaitant esančius trečiosiose valstybėse, nenumatoma. Informuojame, kad teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teismams ir (ar) teisėsaugos institucijoms.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?

Jums atsiuntus pranešimą apie blogos kokybės valstybinės reikšmės kelią, Jūsų asmens duomenis LAKD saugos sutikimo galiojimo laikotarpiu (1 metus) ir 3 metus po sutikimo galiojimo pabaigos.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
1.Teisę gauti informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą;
2.Teisę susipažinti su LAKD tvarkomais Jūsų duomenimis;
3.Teisę reikalauti ištaisyti LAKD tvarkomus Jūsų duomenis;
4.Teisę reikalauti ištrinti LAKD tvarkomus Jūsų duomenis („teisė būti pamirštam“);
5.Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;
6.Teisę neduoti sutikimo ar bet kada jį atšaukti;
7. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (juridinio asmens kodas 188607912, adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, https://www.ada.lt), jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Sutikimo atšaukimas

Informuojame, kad savo sutikimą LAKD tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite atšaukti elektroninio pašto adresu , nurodant elektroninio pašto adresą iš kurio kreipėtės.

Informaciją apie tai, kaip galite įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises LAKD, skaitykite:
https://lakd.lt/wp-content/uploads/2021/10/duomenu_subjektu_teisiu_igyvendinimo_taisykles_2019-12-20.pdf