x

Privatumo pranešimas

Šis privatumo pranešimas yra skirtas ir taikomas asmenims, kurie sutinka gauti AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos naujienlaiškius (tiesioginės rinkodaros) pranešimus.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – LAKD)
Įmonės kodas: 188710638
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Tel. + 370 5 232 9600
El. p.
www.lakd.lt

LAKD Duomenų apsaugos pareigūnė
Elvyra Stancikienė
Teisės skyriaus teisininkė
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Tel. + 370 5 232 9603
El. p.

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jums nusprendus užsisakyti LAKD naujienlaiškį Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas naujienlaiškių siuntimo tikslu yra atliekamas Jūsų sutikimo pagrindu. Kitaip tariant, Jūs neprivalote užsisakyti LAKD naujienlaiškio, tačiau, norėdami jį užsisakyti, privalote pateikti savo asmens duomenis, nes be jų LAKD negalės Jums išsiųsti naujienlaiškio.

Jūsų sutikimas galios 1 metus, jei jo neatšauksite anksčiau.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?

Informuojame, kad užsisakius LAKD naujienlaiškį, bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas.
Su sutikimo gauti LAKD naujienlaiškį patvirtinimu ir jo galiojimu susiję duomenys: patvirtinimo faktas, data ir laikas; sutikimo atšaukimo faktas, data ir laikas.

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims, įskaitant esančius trečiosiose valstybėse, nenumatoma. Informuojame, kad teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teismams ir (ar) teisėsaugos institucijoms.

 Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?

Jums užsisakius naujienlaiškį, Jūsų asmens duomenis LAKD saugos sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 3 metus po sutikimo galiojimo pabaigos.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
1. Teisę gauti informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą;
2. Teisę susipažinti su LAKD tvarkomais Jūsų duomenimis;
3. Teisę reikalauti ištaisyti LAKD tvarkomus Jūsų duomenis;
4. Teisę reikalauti ištrinti LAKD tvarkomus Jūsų duomenis („teisė būti pamirštam“);
5. Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;
6. Teisę neduoti sutikimo ar bet kada jį atšaukti;
7. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (juridinio asmens kodas 188607912, adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva, https://www.ada.lt) jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Sutikimo atšaukimas

Informuojame, kad savo sutikimą gauti naujienlaiškius galite atšaukti gautame elektroninio pašto pranešime paspaudę „Naujienlaiškio prenumeratos atsisakymas“;

Informacija apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises LAKD, skaitykite:
https://lakd.lt/wp-content/uploads/2021/10/duomenu_subjektu_teisiu_igyvendinimo_taisykles_2019-12-20.pdf