x
  • Pradžia
  • >
  • Lygių galimybių liniuotės tyrimo rezultatas – optimistiškas

Lygių galimybių liniuotės tyrimo rezultatas – optimistiškas

2021-06-14

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) po atlikto lygių galimybių liniuotės tyrimo, dešimties balų skalėje įvertinta 8,8 balo. Tyrimą, kuriuo siekta sužinoti, kaip skirtingose darbo santykių srityse organizacija užtikrina lygias galimybes visiems darbuotojams, nepaisant amžiaus, lyties, kilmės, religijos, negalios, lytinės orientacijos, Kelių direkcijos iniciatyva atliko Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – LGKT).

„Rezultatas nuteikia optimistiškai, o ir erdvės tobulėti dar yra. Turime priimtą ir paskelbtą lygių galimybių politiką, dokumentą, kuris atspindi organizacijos įsipareigojimą laikytis lygių galimybių ir nediskriminavimo principų. Todėl ir toliau kryptingai sieksime sudaryti vienodas sąlygas ir galimybes visiems mūsų organizacijoje dirbantiems žmonėms“, – sako Kelių direkcijos direktorius Remigijus Lipkevičius.

Tyrimas vykdytas darbuotojams pildant klausimyną, kuris apėmė tokias sritis, kaip bendravimo kultūra, darbo santykiai, kvalifikacijos kėlimo galimybės, atlygis, santykiai su vadovais, įvairios diskriminacijos apraiškos ir kt. aspektai.

Darbuotojų palankiausiai vertintos kvalifikacijos kėlimo įmonėje galimybės, bendravimas su vadovais, bendra savijauta darbe, papildomos lygių galimybių darbe priemonės. Be apklausoje dalyvavusių darbuotojų buvo vertinama ir darbdavio pateikta informacija.

„Šio tyrimo išvados rodo, kad, įgyvendindami Kelių direkcijos lygių galimybių politikos gaires, judame teisinga linkme. Atsižvelgdami į tyrimo duomenis ir LGKT rekomendacijas, artimiausiu metu planuojame priimti ir paskelbti atnaujintą organizacijos lygių galimybių veiksmų ir priemonių planą, taip siekdami toliau gerinti sąlygas visiems darbuotojams“, – teigia Kelių direkcijos Žmogiškų išteklių skyriaus vadovė Rasa Bartnikienė.

Šį pavasarį Kelių direkcija įvertino ir įmonėje dirbančių vyrų bei moterų vidutinį atlygį. Matuota pagal pareigybių lygius, nepriklausomai nuo profesijos, kurioms nustatyti tie patys HAY Group metodologijos (toliau – HAY) principai.

Vertinant 12-16 HAY lygių pareigybėse dirbančių moterų vidutis pastoviosios atlygio dalies rodiklis vidutiniškai didesnis 1,01 proc. nei vyrų.  Tokių rezultatų leido pasiekti įmonėje įdiegta ir nuosekliai taikyta integrali visuminė atlygio sistema, prisidedant prie siekio mažinti atlygio atotrūkį tarp skirtingos lyties darbuotojų.

Šiuo metu Kelių direkcijos darbuotojų skaičius siekia 260. Lyčių pasiskirstymas – 56 % (vyrai) ir 44 % (moterys).

Remdamasi vykdomo tyrimo metu surinktais duomenimis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba darbovietei suteikia įvertį dešimties balų skalėje, taip pat pateikia išsamią ataskaitą bei rekomendacijas, kaip užtikrinti lygias galimybes darbovietėje. Liniuotė yra skirta tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbovietėms, turinčioms 50 ir daugiau darbuotojų.

Kaip viešai skelbia LGKT, šiais metais įmonių ir organizacijų atlikto tyrimo vertinime rezultatai svyravo nuo 7,8 iki 9,4 balo.

Lygių galimybių liniuotė sukurta reaguojant į Lietuvos darbdavių poreikį gauti konsultacijas, kuriant lygių galimybių politiką ir (ar) veiksmų planus savo darbovietėse. Išsami situacijos analizė yra pirmas žingsnis kuriant tikslingas ir konkrečios darbovietės kontekstui pritaikytas lygių galimybių užtikrinimo priemones.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *