x
  • Pradžia
  • >
  • Kelių direkcijos generaliniu direktoriumi išrinktas Marius Švaikauskas

Kelių direkcijos generaliniu direktoriumi išrinktas Marius Švaikauskas

2023-02-24

Nuo š. m. vasario 24 d. akcinei bendrovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau – Kelių direkcija) vadovauja generalinis direktorius Marius Švaikauskas. Naująjį bendrovės vadovą penkerių metų laikotarpiui išrinko Kelių direkcijos valdyba.

Pasak Kelių direkcijos valdybos pirmininko Vaidoto Balyno, nuo šių metų pradžios įmonei tapus akcine bendrove, atsivėrė naujos galimybės, atnešančios ir naujus iššūkius bei lūkesčius, keliamus vadovui ir jo komandai.

„Džiaugiuosi, kad būtent šiame etape prie komandos prisijungė bendrovių valdymo ir pokyčių vadybos patirties turintis profesionalas. Mariaus turima įmonės veiklos pertvarkymo vizija visapusiškai koreliuoja su tuo, kaip įmonės transformaciją mato Valdyba, svarbu ir tai, kad sutampa naujojo vadovo ir valdybos vertybės. Tikiu, kad išnaudojant Mariaus patirtį, kartu įgyvendinsime akcininko keliamus tikslus ir įdiegsime įmonėje naują organizacinę kultūrą bei procesus, leisiančius sukurti aiškią, skaidrią ir efektyvią valstybinės kelių infrastruktūros valdymo sistemą, besiremiančia geriausiomis šiuolaikinės valdysenos praktikomis“, – sako valdybos pirmininkas.

„Naujam Kelių direkcijos vadovui keliamas tikslas – visą valstybinių kelių plėtros ir priežiūros sistemą pakelti į kur kas aukštesnį kokybinį lygį, kad finansų trūkumas būtų vienintelis spręstinas klausimas, o ne darbų vėlavimas ar jų kokybė. Nedelsiant turi būti priimti sprendimai, leidžiantys sklandžiai ir suplanuotais terminais įgyvendinti strateginius valstybės projektus. Prioritetas – „Via Baltica“, Utenos plentas, karinio mobilumo projektai, tiltų ir viadukų būklė, kelių rinkliavos projektas (e-tolling). Su naujo vadovo atėjimu tikimės greitos ir sklandžios šios įmonės kultūros transformacijos“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

„Kelių direkcijos vadovu tampu periodu įmonei stovint ant didelių pokyčių slenksčio. Atsakingai priimu šį iššūkį ir tikiu, kad kartu su komanda man pavyks sėkmingai tęsti strateginius projektus ir didinti jų įgyvendinimo tempą, kelti darbų kokybės kartelę ir transformuoti įmonę į sektoriaus lyderę. Puikiai suprantu, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijai, turinčiai strateginę reikšmę Valstybei, skaidrumas ir reputacija visose srityse, ir kalbant apie rangovų darbą, ir kelių kokybę, ir vadovų, įskaitant ir mano, priimamus sprendimus, yra būtina sąlyga. Todėl nepaisant to, kaip šias rizikas įmonei sekėsi valdyti iki šiol, įmonėje ketinu įvesti 0-inę toleranciją neskaidriems sandoriams, sprendimams, pirkimams ar asmeniniams ryšiams“, – sako naujasis Kelių direkcijos vadovas Marius Švaikauskas.
Naujasis Kelių direkcijos vadovas atsirinktas konkurso būdu. Konkursą Kelių direkcijos vadovo pareigoms užimti Susisiekimo ministerija paskelbė 2022 m. gruodžio mėn.

Prieš Valdybai išrenkant naująjį Kelių direkcijos vadovą, atsakingos šalies institucijos pateikė visas reikiamas pažymas apie M. Švaikausko tinkamumą eiti šias pareigas. Valdybos posėdžio metu buvo aptarti ir galimi interesų konfliktai su įmonės rangovais ar jų regimybės M. Švaikauskui pradėjus dirbti Kelių direkcijoje. Naujasis vadovas pasiūlė priemones, kurios bus taikomos siekiant išvengti interesų konflikto. Viena jų – įmonėje bus parengtos vieningos sistemos, t. y. standartai ir metodikos, kurios bus taikomos visiems be išimties įmonės rangovams ir partneriams, taip eliminuojant subjektyvius, interesų konfliktus galinčius sukelti sprendimus.

Iki 2022 m. gruodžio mėn. M. Švaikauskas dirbo valstybės valdomoje energetikos bendrovėje „EPSO-G“, ėjo LR Vyriausybės kartu su LR Energetikos ministerija įgyvendintos Fizinio barjero programos pasienyje su Baltarusija direktoriaus pareigas, prieš tai buvo UAB „Vilniaus vandenys“ generaliniu direktoriumi, vadovavo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos. M. Švaikauskas turi patirties ir privačiame sektoriuje kaip vadovas buvęs atsakingas už verslo rizikų valdymą ir verslo plėtrą.

Iki šių metų pradžios Kelių direkcijos vadovo pareigas ėjęs ilgametis įmonės darbuotojas Remigijus Lipkevičius Valdybos sprendimu iki šių metų galo lieka dirbti įmonėje. Jam bus pasiūlytos Kelių direkcijos generalinio direktoriaus patarėjo pareigos. Vadovaujantis gerosios valdysenos praktikomis, toks sprendimas priimtas, vertinant R. Lipkevičiaus žinias ir įmonėje sukauptą patirtį, siekiant įmonėje užtikrinti įgyvendinamų projektų tęstinumą bei sklandų darbų perdavimą naujajam vadovui.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija valdo 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių. Joje dirba 293 darbuotojai.