x
  • Pradžia
  • >
  • Kelių direkcija laukia pasiūlymų

Kelių direkcija laukia pasiūlymų

2018-09-07

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) kviečia fizinius ir juridinius asmenis teikti pasiūlymus ir perduoti lėšas valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos eismo ir naudojimosi valstybinės reikšmės keliais sąlygos.

Pasiūlymus pareiškėjai gali teikti iki 2018 m. lapkričio 1 d. Pasiūlymai teikiami Kelių direkcijai tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:

1. kelių projekto aprašymas;
2. kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda;
3. preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo);
4. siūlomas perduoti tikslinių lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM);
5. dokumentai, paaiškinantys, kokią įtaką projekto įgyvendinimas darys saugiam eismui valstybinės reikšmės kelyje;

Pareiškėjas su pasiūlymu ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant kelių projektą.

Pasiūlymų vertinimo ir kelių projektų pripažinimo tinkamais įgyvendinti kriterijai ir tvarka nustatyti Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos apraše, patvirtintame Kelių direkcijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-237.