x
  • Pradžia
  • >
  • Iš naujo paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos, skirtos savivaldybių vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir plėtrai

Iš naujo paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos, skirtos savivaldybių vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir plėtrai

2018-04-13

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-91 visoms savivaldybėms vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti buvo paskirstyta 85901,0 tūkst. Eur. Šiuo įsakymu taip pat panaikintas Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-76.

Kelių direkcija atkreipia dėmesį, kad vienas iš rodiklių skirstant savivaldybėms KPPP lėšas yra savivaldybėms priklausančių kelių (gatvių) ilgis. KPPP lėšoms apskaičiuoti Kelių direkcija naudoja praėjusių biudžetinių metų statistiką tvarkančios institucijos – Lietuvos statistikos departamento (toliau – SD) – leidinių duomenų bazėse paskelbtus savivaldybių rodiklius. SD yra Vyriausybės įstaiga, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką finansų ministrui priskirtoje statistikos valdymo srityje ir ją įgyvendinanti bei koordinuojanti šalies oficialiosios statistikos rengimą. Nors Lietuvos Respublikos statistikos įstatyme nustatyta, kad respondentai privalo statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms teikti tikslius duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, o įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, deja, bet tenka konstatuoti, kad daugelis savivaldybių SD galimai neteisingai deklaruoja savivaldybėms priklausančių kelių (gatvių) ilgį.

Į tai, kad savivaldybių vietinės reikšmės kelių apskaita yra netiksli, 2015 m. dėmesį atkreipė ir Valstybės kontrolė. Kelių direkcija 2015 ir 2016 m. savo raštuose nurodė, kad daugelio savivaldybių vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašai nėra tinkamai parengti, nurodė problemas, bet situacija iš esmės nepasikeitė. Kelių direkcija, nagrinėdama SD savivaldybių deklaruotus 2015 ir 2016 m. pabaigoje joms priklausiusius vietinės reikšmės kelių ilgių rodiklius, nustatė nemažus skirtumus, todėl atliko papildomą tyrimą, kurio metu nustatė šiuos neatitikimus:

  • kai kurios savivaldybės į vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašus įrašė valstybinės reikšmės kelių ruožus, miškų urėdijų valdomus vietinės reikšmės kelius;
  • tarybų sprendimais patvirtintuose vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašuose nurodytas kelių (gatvių) ilgis neatitinka deklaruoto SD ir t. t.

Naudojant galimai neteisingus SD savivaldybių deklaruotus rodiklius, visoms savivaldybėms gali būti neteisingai apskaičiuotos KPPP skiriamos lėšos.

Informuojame, kad Kelių direkcija nusprendė apskaičiuojant KPPP lėšas vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2018 metais naudoti 2015 metais savivaldybių SD deklaruotus kelių (gatvių) ilgių rodiklius. Taip pat informuojame, kad, siekdama išspręsti kilusią problemą, Kelių direkcija inicijuoja kreipimąsi į SD su prašymu užtikrinti, kad duomenų bazėse pateikti duomenys būtų tikslūs (teisingi).

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *