x
 • Pradžia
 • >
 • Informacija apie inžinerinių tinklų klojimo techninių sąlygų nustatymą

Informacija apie inžinerinių tinklų klojimo techninių sąlygų nustatymą

2018-04-17

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) nustato šias inžinerinių tinklų sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės keliu (toliau –  kelias):

 1. inžinerinių tinklų projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais;
 2. inžinerinių tinklų projektą rengti vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 (toliau – BT ITK 09), patvirtintų Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, ir kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, reikalavimais, įvertinant kelio plėtrą;
 3. atsižvelgti į kelio juostos ir (arba) statinio ribas; kliūtimis inžineriniams tinklams kloti laikomi statiniai (tarp jų ir keliai), išskyrus nesudėtingus (tarp jų laikinus), ypač nepalankios reljefo sąlygos, vandens telkiniai, kultūros paveldo statiniai, valstybės saugomi objektai, vandens nuleidimo sistemos (grioviai, drenažai ir t. t.), kelio įrenginiai (privatūs žemės sklypai kliūtimis nėra laikomi);
 4. inžinerinių tinklų sankirtų su keliu įrengimą numatyti tik uždaruoju klojimo būdu (tinklus įrengti dėkle (visoje kelio juostoje);
 5. inžinerinių tinklų sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose, apeinant sankryžas, nuovažas ir kitus kelio elementus, gylį (ne mažiau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietą parenkant individualiai;
 6. kabelines spintas ir kitus antžeminius objektus projektuoti tik už kelio juostos ribų, išlaikant bent minimalų (esant techninėms galimybėms – optimalų) laisvos nuo kliūčių zonos plotį, nurodytą KTR 1.01:2008 185 punkte; brėžiniuose nurodyti atstumus nuo eismo juostos krašto iki šalia kelio projektuojamų antžeminių objektų;
 7. projekte pažymėti valstybinės reikšmės kelio juostos arba statinio ribas;
 8. motyvuotai pragrindžiant pateikti skirtingas sprendinių alternatyvas. Numatyti visas būtinas priemones (atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus), kad būtų netrukdoma kelio plėtrai;
 9. parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (kurios turės likti Kelių direkcijoje) kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti Kelių direkcijai el. p. ;
 10. vadovaujantis BT ITK 09 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo sutartį.

Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierius Povilas Ališauskas

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *