x
 • Pradžia
 • >
 • Kelių mokesčiai ir rinkliava

Kelių mokesčiai ir rinkliava

Naudotojo mokestis (vinjetės)

Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinių kelių A1–A20 ruožus autobusais (transporto priemonių kategorijos M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (transporto priemonių kategorijos N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis, privalo turėti galiojančią elektroninę vinjetę.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. platinamos tik elektroninės vinjetės.

Elektroninė vinjetė – tai elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulyje (toliau – KNMM), patvirtinantis nustatyto dydžio naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą ir suteikiantis teisę nustatytą terminą važiuoti mokamais magistralinių kelių ruožais.

Elektroninių vinječių forma ir bendrieji reikalavimai:

4*. Elektroninės vinjetės elektroninį įrašą sudaro KNMM tvarkomi ir saugomi duomenys:

4.1. elektroninės vinjetės įsigijimo ir galiojimo laikas (metai, mėnesiai, dienos, valandos ir minutės);

4.2. transporto priemonės, kuriai išduodama elektroninė vinjetė, registracijos valstybė ir valstybinis registracijos numeris;

4.3. unikalus elektroninės vinjetės numeris;

4.4. elektroninės vinjetės pardavimo vieta ir operacijos numeris;

4.5. vinjetės variantas (elektroninių vinječių variantai aprašyti Aprašo 1 priede);

4.6. transporto priemonės kategorija ir taršos emisijos klasė, kai ji yra nurodyta įsigyjant elektroninę vinjetę.

5. Elektroninės vinjetės yra 4 (keturių) rūšių:

5.1. dienos – galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios;

5.2. savaitės – galioja 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios;

5.3.  mėnesio – galioja iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios;

5.4. metų – galioja 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo pradžios.

6. Elektroninės vinjetės galiojimo pradžią EIS nustato kelių naudotojas, įsigijęs elektroninę vinjetę.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Elektroninės vinjetės platinamos interneto puslapyje www.keliumokestis.lt ir fizinėse platinimo vietose.

*numeravimas atitinka Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-176, numeravimą.

Naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas 3-97 „Elektroninių vinječių reikalavimų, naudojimo, tikslinimo ir perkėlimo kitai transporto priemonei tvarkos aprašo patvirtinimo“

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-195 „Dėl Laiku nesumokėto kelių naudotojo mokesčio išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pastaba. Kelių naudotojai vinjetę įsigyja pagal motorinės transporto priemonės registravimą patvirtinančiame dokumente nurodytą transporto priemonės kategoriją ir klasę, o kai transporto priemonės kategorija ir klasė nenurodyta, – pagal didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių.

Naudotojo mokesčiu apmokestinti aukščiausios kategorijos (magistraliniai) keliai nuo A1 iki A20:

 • A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,00–91,00 km; 103,00–304,00 km);
 • A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,55 km);
 • A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);
 • A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,57–133,91 km);
 • A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–96,74 km);
 • A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (5,95–66,80; 72,44–185,24 km);
 • A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);
 • A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);
 • A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,29 km);
 • A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);
 • A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,52 km);
 • A12  Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,74 km; 59,49–151,82 km; 155,80–185,97 km);
 • A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–43,83 km);
 • A14 Vilnius–Utena (10,66–95,66 km);
 • A15 Vilnius–Lyda (10,78–48,83 km);
 • A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,56–135,42 km);
 • A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,24 km);
 • A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,13 km);
 • A20 Ukmergės šiaurinis aplinkkelis (0,02–7,64 km).

Apmokestintų kelių žemėlapis

Šis ženklas, numatytas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 1 priede (Nr. 840), pastatytas kartu su kelio numeriu, pažymi mokamo kelio, už kurį autobusų ir krovininių transporto priemonių savininkai ar valdytojai privalo mokėti naudotojo mokestį, pradžią (ribą).

Variantas Rūšis Aprašymas
A Dienos M2; N1; N1–N3 (iki 16 t. įsk. ž. ū. v. subjektai); SPEC. TR. PR.
B Dienos M3; N2; N3
C Savaitės M2; N1; N1–N3 (iki 16 t. įsk. ž. ū. v. subjektai); SPEC. TR. PR.
D Savaitės M3 (> 8 ≤ 22 sėdimos vietos keleiviams, ≥ 5t.); N2 (≥ EURO IV)
E Savaitės M3 (> 22 sėdimos vietos keleiviams); N2 (EURO 0, I, II, III); N3 (≥ EURO IV)
F Savaitės N3 (EURO 0, I, II, III)
G Mėnesio M2; N1; N1–N3 (iki 16 t. įsk. ž. ū. v. subjektai); SPEC. TR. PR.
H Mėnesio M3 (> 8 ≤ 22 sėdimos vietos keleiviams, ≥ 5t.); N2 (≥ EURO IV)
I Mėnesio M3 (> 22 sėdimos vietos keleiviams); N2 (EURO 0, I, II, III); N3 (≥ EURO IV)
J Mėnesio N3 (EURO 0, I, II, III)
K Metų M2; N1; N1–N3 (iki 16 t. įsk. ž. ū. v. subjektai) ir N1 SPEC. TR. PR.
L Metų SPEC. TR. PR., išskyrus N1 kategoriją
M Metų M3 (> 8 ≤ 22 sėdimos vietos keleiviams, ≥ 5t.); N2 (≥ EURO IV)
N Metų M3 (> 22 sėdimos vietos keleiviams); N2 (EURO 0, I, II, III); N3 (≥ EURO IV)
O Metų N3 (EURO 0, I, II, III)

Elektroninės vinjetės platinamos fizinėse vinječių platinimo vietose ir vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje www.keliumokestis.lt ir naudojant mobiliąją programą.

Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) kelių naudotojo mokestį gali sumokėti bei įsigyti vinjetę (-es) degalinėse, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais.

Informacinis ženklas, žymintis vinječių platinimo vietas:

Vinječių platinimo vietų sąrašas

Vinječių platinimo vietų žemėlapis

Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinių kelių ruožus, privalo turėti galiojančią elektroninę vinjetę.

Elektroninė vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

1. Elektroninė vinjetė naudojama kitos kategorijos ir (ar) taršos emisijos klasės transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai sumokėtas naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama šios kategorijos transporto priemonei, arba didesnis.

2. Įrašyti klaidingi duomenys.

Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Tvarkos apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti naudotojo mokesčio dydžiai, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai užpildytos elektroninės vinjetės naudojimą tenka kelių naudotojui.

Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad kelių naudotojas nesilaiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, transporto priemonės savininkams ar valdytojams (vairuotojams) taikomos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytos sankcijos.

Svarbi informacija

Elektroninių vinječių koregavimas ir perkėlimas kitai transporto priemonei

Koreguoti, perkelti ar susigrąžinti lėšas už elektroninę vinjetę galima žemiau išvardytais atvejais, pateikiant prašymą ir kitus reikiamus dokumentus (viską viename laiške) elektroniniu paštu, adresu .

14.* Elektroninės vinjetės (dienos, savaitės, mėnesio ir metų) gali būti koreguojamos:

14.1. pakeitus transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklą, koreguojamas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris;

14.2. suklydus įvedant transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ar registracijos valstybę, koreguojamas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris ar registracijos valstybė, šiuo atveju:

14.2.1. elektroninė vinjetė gali būti keičiama tik vieną kartą visą jos galiojimo laikotarpį;

14.2.2. klaidingi elektroninės vinjetės duomenys keičiami atgaline data;

14.3. įsigijus pigesnę, ne tos kategorijos ar ne tą taršos klasę atitinkančią elektroninę vinjetę, koreguojamas vinjetės variantas, kai kelių naudotojas perveda trūkstamą sumą į Kelių direkcijos sąskaitą Nr. LT38 7300 0100 0169 8133.

15. Elektroninės vinjetės (savaitės, mėnesio ir metų) gali būti perkeltos kitoms transporto priemonėms:

15.1. kai transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugenda ar yra sugadinama eismo įvykio metu, stichinių nelaimių, gaisro atveju ir nebus pataisyta vinjetės galiojimo laikotarpiu;

15.2. dėl transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, vagystės;

15.3. pardavus transporto priemonę, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė.

16. Norėdami koreguoti elektroninę vinjetę ar perkelti ją kitai transporto priemonei, kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu  privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

16.1. 14.1 papunktyje numatytu atveju:

16.1.1. dokumento, liudijančio apie valstybinio registracijos numerio ženklo praradimą ar pakeitimą kopiją;

16.1.2. transporto priemonės naujo registracijos liudijimo kopiją;

16.1.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.2. 14.2 papunktyje numatytu atveju:

16.2.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.2.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.3. 14.3 papunktyje numatytu atveju:

16.3.1. pavedimo kopiją su mokėjimo paskirtyje nurodytu valstybiniu transporto priemonės registracijos numeriu;

16.3.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

16.3.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.4. 15.1 papunktyje numatytu atveju:

16.4.1. dokumentų, įrodančių, kad transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, yra sugedusi ar sugadinta eismo įvykio, stichinės nelaimės ar gaisro atveju, kopijas;

16.4.2. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.4.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.5. 15.2 papunktyje numatytu atveju:

16.5.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

16.5.2. dokumentą iš draudimo bendrovės ar policijos apie atliktą įvykio, kuriame nukentėjo transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, tyrimą;

16.5.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

16.5.4. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.6. 15.3. papunktyje numatytu atveju:

16.6.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

16.6.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

16.6.3. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

16.6.4. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją.

17. Pakoreguotų ar perkeltų kitai transporto priemonei elektroninių vinječių galiojimo laikas nepratęsiamas.

18. Elektroninės vinjetės, koreguojamos ar perkeliamos kitai transporto priemonei jų galiojimo laikotarpiu.

19. Jeigu kelių naudotojas per klaidą įsigyja elektroninę vinjetę transporto priemonei, kuriai kelių naudotojo mokestis jau yra sumokėtas, antrosios ir visų vėliau įsigytų vinječių įsigaliojimo laikas gali būti koreguojamas į kelių naudotojo prašyme nurodytą laiką.

20. 19 punkte nurodytu atveju kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu  privalo pateikti prašymą su nurodytu tiksliu laiku (data ir valanda), kada turi įsigalioti sudubliuota elektroninė vinjetė ir šiuos dokumentus:

20.1. elektroninių vinječių įsigijimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

20.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją.

21. Abu elektroninės vinjetės duomenys: įsigaliojimo laikas ir valstybinis transporto priemonės registracijos numeris, gali būti keičiami tik elektroninei vinjetei neįsigaliojus.

22. Elektroninės vinjetės koreguojamos ir perkeliamos kitai transporto priemonei nemokamai per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. Kelių direkcijos atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs kreipimąsi dėl elektroninės vinjetės koregavimo, perkėlimo kitai transporto priemonei ar varianto pakeitimo bei gautus dokumentus, apie sprendimą informuoja kelių naudotoją nurodytu el. paštu.

Lėšų sugrąžinimas

23. Sumokėto kelių naudotojo mokesčio dalis gali būti grąžinta tik už metines elektronines vinjetes, kai transporto priemonė yra išregistruota iš šalies transporto priemonių registro (pardavus, patekus į eismo įvykį, nepataisomai sugadinus ar dėl kitų priežasčių).

24. Vadovaudamiesi Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 11, 12 ir 13 punktais naudotojo mokesčio grąžintiną sumą transporto priemonės valdytojo prašymu apskaičiuoja ir permokėtą naudotojo mokestį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų transporto priemonės valdytojui grąžina Kelių direkcija.

25. 23 punkte nurodytu atveju, transporto priemonės valdytojas Kelių direkcijai el. paštu  pateikia prašymą grąžinti likusią nepanaudotą naudotojo mokesčio dalį su rekvizitais ir sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu ir šiuos dokumentus:

25.1. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

25.2. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

25.3. dokumentą, patvirtinantį transporto priemonės išregistravimo iš šalies kelių transporto priemonių registro faktą.

26. Kai sumokėtas naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama tos kategorijos transporto priemonei, arba didesnis, naudotojo mokestis laikomas sumokėtu ir kompensavimas šiuo atveju nenumatomas.

27. Elektroninė vinjetė gali būti koreguojama ar anuliuojama, atsiimant visą elektroninės vinjetės vertės sumą, fizinėse platinimo vietose nepraėjus 1 valandai nuo elektroninės vinjetės įsigijimo laiko. Šis koregavimas gali būti atliekamas tik toje fizinėje elektroninės vinjetės įsigijimo vietoje, kur ji buvo įsigyta.

*numeravimas atitinka Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-176, numeravimą.

 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso  463 straipsnis. Kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos nesumokėjimas

Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais kelių transporto priemonėmis nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio ar kelių rinkliavos užtraukia baudą vairuotojams arba transporto priemonių savininkams (valdytojams) – fiziniams asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

E-tolling

Informacija rengiama

Kiti mokesčiai

Informacija rengiama