x

Karjera

Dokumentai priimami iki 2024-02-10 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-29 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-23 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-29 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-29 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-29 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-29 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-03-20 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-29 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-02-29 (įskaitytinai)

Dokumentai priimami iki 2024-03-06 (įskaitytinai)

Informacija ruošiama.

Kodėl verta prisijungti prie Kelių direkcijos komandos?

 

Mūsų žmonės

Kelių direkcija orientuota į ilgalaikę veiklą. Kiekvienas darbuotojas kuria Kelių direkcijos kultūrą, yra svarbus ir lygiavertis komandos narys. Kelių direkcijoje sutelkta aukštos kompetencijos komanda, kurią sudaro unikalūs, įvairių kartų ir skirtingų požiūrių žmonės:

– vidutinis darbuotojų amžius – 44 m.;

– lyčių pasiskirstymas – 49,2 proc. moterų ir 50,8 proc. vyrų;

– dauguma darbuotojų (98 proc.) turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, 6 darbuotojai turi daktaro laipsnį;

– vidutinis darbuotojų stažas bendrovėje – 5,7 m.

Papildomos naudos

Mums rūpi, kad Kelių direkcijoje taikomos papildomos naudos kurtų pridėtinę vertę darbuotojams, ir  suteiktų prasmės jausmą darbe.

Naudų paketo prioritetus sudarėme taip, kad:

– darbuotojai galėtų lanksčiai derinti darbo ir šeiminius įsipareigojimus;

– būtų skatinamas bendrystės jausmas, komandinės iniciatyvos;

– darbuotojai jaustųsi emociškai stiprūs, saugūs ir būtų sėkmingi savo darbe;

– būtų suteiktos galimybės darbuotojui augti ir tobulėti;

– esant sunkioms akimirkoms, darbuotojai gautų materialinę pagalbą;

– darbuotojai įsitrauktų į organizacijos socialines iniciatyvas.

Augimas ir tobulėjimas

Mes kuriame aplinką, kurioje darbuotojai galėtų nuolat augti ir tobulėti. Tam yra sukurta gerąsias praktikas atitinkanti darbuotojų veiklos valdymo sistema, nukreipta į asmeninį tobulėjimą. Vadovaujamės kompleksinio ugdymo (-si) taisykle „70/20/10“ – kur 70 proc. pamokų gaunama iš savarankiškos veiklos, 20 proc. – mokantis iš kitų, 10 proc. – dalyvaujant formaliuose mokymuose.

Mokymai prasideda jau žengiant pirmuosius žingsnius prisijungus prie mūsų komandos.  Geranoriški ir profesionalūs kolegos pasiruošę padėti,  taip kartu kuriame ateities organizaciją.

Ką apie mus sako skaičiai?

Mūsų įmonės veikla susideda iš daugybės atskirų procesų, tačiau už kiekvieno jų, pirmiausia yra  žmogus.

Tad ieškome profesionalių, sumanių ir savo darbą mylinčių darbuotojų, o suradę –  kiekvienu rūpinamės. Kasdien puoselėjame tvarią, draugišką ir jaukią aplinką.

Ir apie tai byloja skaičiai:

– savanoriška darbuotojų kaita – 4,1 proc.  (palyginimui, 2021 m. – 4,56 proc.);

– darbuotojų įsitraukimo į darbą rodiklis – 63 proc.  (palyginimui, 2021 m. – 59 proc.);

– psichologinio saugumo Kelių direkcijoje rodiklis – 75 proc. (palyginimui, 2021 m. – 73 proc.).

Be to:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įvertino Kelių direkcijos lygių galimybių pasiekimus aukščiausiu įvertinimu – trimis Lygių galimybių sparnais. „Lygių galimybių sparnai“ – tai organizacijos pasiekimų įvertinimas lygių galimybių srityje.

– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Kelių direkcijai suteikė 8,8 balų įvertį dešimties balų skalėje. Tyrimas apėmė tokias sritis: bendravimo kultūra, darbo santykiai, kvalifikacijos kėlimo galimybės, atlygis, santykiai su vadovais, įvairios diskriminacijos apraiškos ir kt. aspektai.

– Organizacinė kultūra – suorganizuoti 23 renginiai. Vidutinis darbuotojų, dalyvaujančių renginiuose skaičius, – 59 proc.