x

Darbo užmokestis

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2021 m.
2022 m. IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius 1 8518,61 1 8916,79
Departamento direktorius 4 6674,80 5 6905,34
Skyriaus vadovas 20 3935,90 20 4539,07
Grupės vadovas 13 2441,28 16 2878,03
Projekto vadovas 43 2643,86 60 2936,95
Administratorius 4 2147,26 4 2333,99
Finansų analitikas 3 2118,87 3 2330,28
Finansų planuotojas 3 2606,54 2 2944,07
Informacijos perdavimo operatorius 8 1606,25 8 1965,55
Kelių statybos priežiūros vadovas 17 2498,92
Inžinierius 86 2025,08 69 2207,77
Projekto koordinatorius 17 2224,47 19 2326,66
Raštvedys 3 1685,93 4 1885,12
Specialistas 17 2317,54 19 2682,42
Technikas 6 1295,85 5 1451,37
Teisininkas 6 2201,38 6 2301,53
Vyriausiasis teisininkas 2 2766,42
Vadybininkas 19 2066,82 18 2592,94
Vyriausiasis vadybininkas 4 2893,07 5 3529,88

 

Pareigybės pavadinimas
2021 m.
2022 m.
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius 1 8518,61 1 8520,58
Departamento direktorius 4 6674,80 5 6713,18
Skyriaus vadovas 20 3935,90 20 4375,01
Grupės vadovas 13 2441,28 16 2676,59
Projekto vadovas 43 2643,86 60 2883,90
Administratorius 4 2147,26 4 2338,72
Finansų analitikas 3 2118,87 3 2287,92
Finansų planuotojas 3 2606,54 2 2802,98
Informacijos perdavimo operatorius 8 1606,25 8 1923,38
Kelių statybos priežiūros vadovas 17 2465,56
Inžinierius 86 2025,08 69 2119,77
Projekto koordinatorius 17 2224,47 19 2247,44
Raštvedys 3 1685,93 4 1818,64
Specialistas 17 2317,54 19 2644,69
Technikas 6 1295,85 5 1402,91
Teisininkas 6 2201,38 6 2330,72
Vyriausiasis teisininkas 2 2736,15
Vadybininkas 19 2066,82 18 2342,48
Vyriausiasis vadybininkas 4 2893,07 5 3230,22

Už 2021 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 40 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2021 m. II ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2021 m. III ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2021 m. IV ketvirtį direktoriui nustatyta 45 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2022 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 35 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2022 m. II ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2022 m. III ketvirtį direktoriui nustatyta 35 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2022 m. IV ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

2020 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 344,00 Eur atlygis.

2021 m. I ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 11 932,50 Eur atlygis.

2021 m. II ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 8 477,50 Eur atlygis.

2021 m. III ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 12 927,50 Eur atlygis.

2021 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 025,00 Eur atlygis.

2022 m. I ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 150,00 Eur atlygis.

2022 m. II ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 150,00 Eur atlygis.

2022 m. III ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams priskaičiuotas 23 320,00 Eur atlygis.