Informacijos skyrius + 370 5 232 9600

x

Darbo užmokestis

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2021 m.
2022 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius 1 8518,61 1 8893,93
Departamento direktorius 4 6674,80 5 6603,94
Skyriaus vadovas 20 3935,90 19 4331,16
Grupės vadovas 13 2441,28 13 2578,12
Projekto vadovas 43 2643,86 51 2892,84
Administratorius 4 2147,26 2 2242,99
Finansų analitikas 3 2118,87 3 2346,91
Finansų planuotojas 3 2606,54 3 2764,96
Informacijos perdavimo operatorius 8 1606,25 6 1804,79
Kelių statybos priežiūros vadovas 11 2393,67
Inžinierius 86 2025,08 82 2111,52
Projekto koordinatorius 17 2224,47 18 2180,61
Raštvedys 3 1685,93 4 1753,34
Specialistas 17 2317,54 20 2697,54
Technikas 6 1295,85 5 1417,15
Teisininkas 6 2201,38 5 2370,96
Vadybininkas 19 2066,82 18 2284,76
Vyriausiasis vadybininkas 4 2893,07 5 3154,94

 

Pareigybės pavadinimas
2020 m.
2021 m.
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius 1 5790,40 1 8518,61
Departamento direktorius 3 5095,26 4 6674,80
Skyriaus vadovas 18 3901,93 20 3935,90
Grupės vadovas 11 2859,70 13 2441,28
Projekto vadovas 28 2790,27 43 2643,86
Administratorius 5 2504,37 4 2147,26
Finansų analitikas 4 2547,25 3 2118,87
Finansų planuotojas 3 3044,85 3 2606,54
Informacijos perdavimo operatorius 7 1535,38 8 1606,25
Inžinierius 83 2220,85 86 2025,08
Projekto koordinatorius 15 2685,66 17 2224,47
Raštvedys 3 1970,32 3 1685,93
Specialistas 16 2483,93 17 2317,54
Technikas 6 1318,93 6 1295,85
Teisininkas 4 2869,21 6 2201,38
Vadybininkas 17 2300,74 19 2066,82
Vyriausiasis vadybininkas 4 3206,35 4 2893,07

Už 2021 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 40 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2021 m. II ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2021 m. III ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2021 m. IV ketvirtį direktoriui nustatyta 45 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2022 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 35 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

Už 2022 m. II ketvirtį direktoriui nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

2020 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 344,00 Eur atlygis.

2021 m. I ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 11 932,50 Eur atlygis.

2021 m. II ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 8 477,50 Eur atlygis.

2021 m. III ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 12 927,50 Eur atlygis.

2021 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 025,00 Eur atlygis.

2022 m. I ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 150,00 Eur atlygis.